Spelen met materialen en techniek (2006-2007)

De module 'Spelen met materialen en techniek' bestaat uit 2 grote onderdelen * spelen met materialen * techniek In het eerste deel : Materialen, bestuderen we hoe je via het spelen met materialen aan de ontwikkeling van een kleuter kan werken op de verschillende ontwikkelingsdomeinen. In het tweede deel : Techniek werk je aan je eigen technische kennis, vaardigheden en attitudes. Je leert hoe techniek aan bod kan komen in de kleuterklas o.a. door een stagethema rond techniek uit te werken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

We verwachten dat je de principes van het EGKO kan toepassen in de praktijk en dat je de basisprincipes kent van het uitwerken van een thema en van het maken van een schriftelijke voorbereiding van een activiteit. We verwachten dat je je kan informeren over een thema op eigen niveau en dat je inhouden kan vertalen naar kleuterniveau; dat je kennis en vaardigheden bezit voor het stimuleren van de cognitieve en sensomorische ontwikkeling van kleuters.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

handboek 'Handen uit de mouwen' CEGO

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • presentatie
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

Verschillende taken worden permanent geƫvalueerd, op een tijdstip aangegeven door de docent. Voor het mondeling examen wordt aan de individuele student gevraagd om zich op voorhand schriftelijk voor te bereiden door het uitwerken van een opdracht.
OA:
11267300
Code:
11267300
Vakcoördinator:
Lutgart De Bie
Semester:
1
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Nederlands