Procesmeettechniek (2006-2007)

 • Debietmetingen voor vloeistoffen: steunend op het verschildrukprincipe en principe van veranderlijke doorlaat - turbine- en mechanische, magnetische debietmeters - vortex- en ultrasone debietmeters - massadebietmeters, coriolis en hittedraad
 • Debietmeting voor vaste stoffen
 • Debietmeting voor open kanalen
 • Explosiebeveiliging: - algemene begrippen, preventie, internationale samenwerking - zone indeling - normen (ATEX) - intrisieke veiligheid
 • Industriële veldbussen en data-acquisitie - algemene begrippen - Asi bus, Interbus, Profibus - Industrial ethernet, OPC - Data-acq en SCADA
 • A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

  B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

  C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
  • C02 Elektromechanische systemen testen.
  • C03 Elektromechanische beproeven.
  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
  Toelichting:
 • De Bachelor is in staat om op een adequate wijze de verschillende industrieel gebruikte debietmetingen te beschrijven en te schematiseren
 • De Bachelor kan de verschillende beveiligingsmethodes tegen explosies verklaren, en de intrinsieke veiligheid van elektronische toestellen uitleggen
 • De Bachelor kan de principiële werking van de verschillende types van veldbussen samenvatten en onderling vergelijken.
 • De Bachelor kan de verschillende industrieel gebruikte debietmetingen en beveiligingsmethoden tegen explosie kiezen, implementeren en evalueren in practische toepassingen
 • De Bachelor kan een veldbussysteem selecteren en ontwerpen in een practische toepassing
 • A. Volgtijdelijkheid

  B. Competenties

  • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
  • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Procesmetingen
  • Studenten bezitten de volgende competenties - Zie onderwijsactiviteiten

  A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW

  B. Verplichte leermiddelen

  • F. Peeters, 2005, Procesmetingen - Sensoren. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, p.250
  • F. Peeters, 2005, procemeettechniek, Explosieveilige elektrische apparatuur en systemen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel, p.100
  • F. Peeters, 2005, procemeettechniek - Presentatie: Veldbussen en data-acquisitie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen Geel.

  C. Aanbevolen leermiddelen

  A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

  B. Omschrijving

  A. Types

  • mondeling examen

  B. Omschrijving

  OA:
  05210443
  Code:
  05210443
  Vakcoördinator:
  Frank Peeters
  Semester:
  1+2
  Studiepunten:
  3
  Onderwijstaal:
  Nederlands