Nederlands (2006-2007)

Spreken - klankleer + toepassingen - stem- en spraakafwijkingen in de basisschool en remediƫring - didactiek spreken Schrijven: Creatief schrijven en spelling - tekstsoorten en stelvormen zelf toepassen - didactiek van het schrijfonderwijs - schrijfstrategieƫn - didactiek van spelling Taalbeschouwing - theorie, toepassingen en didactiek Jeugdliteratuur Leesbevordering Spelling

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten de behandelde leerstof van alle onderdelen reproduceren en toepassin in hun praktijklessen. Speciale aandacht voor UITSPRAAK en EXPRESSIE vanuit de lessen spreken. Spelling blijft zelfstudie

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Leerstof eerste jaar.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

syllabus per leerstofonderdeel eigen notities leerplannen Nederlands zijn in de didactische bibliotheek aanwezig, maar zijn niet voor elke student individueel aangekocht. In de cursus wordt naar de verschillende deelleerplannen verwezen (doelenlijsten) Jan Uyttendaele: Nieuwe spelling, zachte helling: theorie- + oefenboek Uit de reeks Taal en Didactiek: Spelling Uit de reeks Taal en Didactiek: Taalbeschouwing cursus: Kinderboeken (Ria Dorssemont)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
10250180
Code:
10250180
Vakcoördinator:
Nin Van Hove
Semester:
1+2
Studiepunten:
8
Onderwijstaal:
Nederlands