toegepaste mech & thermo (a) (2006-2007)

Toegepaste thermodynamica (eerste semester) Warmtewisselaars. Indeling, logaritmisch gemiddeld temperatuurverschil, rendement van een warmtewisselaar, berekenen van een warmtewisselaar. Koelmachines. Basiskringproces, compressiekoelmachine, absorptiekoelmachine, warmterecuperatie, invloed van onderkoeling, oververhitting, condensatietemperatuur, verdampingstemperatuur, koelcompressoren, koelcapaciteit van een compressor. Koelmiddelen. Regeling en beveiligingsapparatuur op een koelinstallatie. Verdampers en condensors. Koelen op verschillende temperatuursniveaus. Vacumeren en vullen van een installatie. Vloeibaar maken van gassen. Toegepaste mechanica (tweede semester) Berekenen van luchtkanalen Regelkleppen. Kv-waarden, lineaire en logaritmische kleppen, statische en dynamische klepkarakteristiek, klepautoriteit. Inregelen van hydraulische kringlopen. Volumetrische pompen. Zuiger- en plunjerpompen, algemene beschrijving, enkelwerkende en dubbelwerkende pompen, zuigerkrachten, niet-stationaire stroming: verloop van de druk tijdens zuig- en persslag, windketels, pompkleppen, overzicht van andere pompen. Compressoren algemeen. Indeling, belangrijkste eigenschappen en formules voor ideale gassen, -berekening van de compressiearbeid, belang van de compressorkoeling, rendementen - Verdringingscompressoren (vnl.zuigercompressor). Eéntrapscompressie, meertrapscompressie, compressorregelingen. Turbocompressoren. Dimensieloze grootheden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student heeft inzicht in de werking van een koelinstallatie. De student kan de basisberekeningen uitvoeren voor de selectie van de hoofdcomponenten van een koelinstallatie. De student kan de nodige berekeningen uitvoeren om verschillende installaties energetisch te vergelijken. De student heeft inzicht in de werking van verschillende compressortypes. De student kan de karakteristieke curves van de componenten gebruiken om de nodige energetische berekeningen voor pompen en compressoren uit te voeren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Impulswet, kinematica: snelheidsdriehoeken. Continuïteitsprincipe, vergelijking van Bernoulli. Krukdrijfstangmechanisme. Inzicht in de eerste en tweede hoofdwet van de thermodynamica. Inzicht in het basiskringproces van koelmachine en warmtepomp.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

J. Ver Elst, 2006, Koeltechniek. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel J. Ver Elst, 2006, Toegepaste mechanica : deel aanvullingen. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel M.Baelmans en G. Van den Branden, Thermotechnische tabellen.Acco

C. Aanbevolen leermiddelen

Software-pakket : EES (beschikbaar op het netwerk).

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

Mondeling examen met schriftelijke voorbereiding (theorie en oefeningen)
OA:
03200910
Code:
03200910
Vakcoördinator:
Jan Ver Elst
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands