Anorganische chemie 1 (2006-2007)

de stof: atomen en moleculen basisbegrippen: atoommassa en molekuulmassa, het begrip "mol", het "getal van Avogadro", atoomverhouding en massaverhouding, koncentratie-eenheden van oplossingen structuur van de atomen het periodiek systeem der elementen: de tabel van Mendeljev de chemische bindingen: ionbinding, atoombinding, coördinatieve binding, metaalbinding nomenclatuur in de scheikunde: zuren, hydroxiden, oxiden, zouten de scheikundige reacties de gassen en gaswetten Oefeningen op: hoeveelheidsuitdrukkingen, gehalteuitdrukkingen wet voor ideale gassen bepalen van de samenstelling van een verbinding stoechiometrische berekeningen naamgeving in de scheikunde atoommodel van Bohr soorten van chemische binding chemische reacties

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kennen de elementaire basisbegrippen van de anorganische scheikunde, aangevuld met oefeningen. De studenten kunnen de belangrijkste functies in de anorganische chemie herkennen en benoemen. De studenten hebben inzicht in de eigenschappen van de belangrijkste functies en verbindingen. De studenten kunnen chemische reacties weergeven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Pauwels jan,2005. Anorganische chemie. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 2005, 94p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290030
Code:
03290030
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands