Tweedimensionele Vormgeving (2006-2007)

Verwerking van ontwerpen waarnemingstekenen. Via afleidingen komen tot een eigen interpretatie van vormen. Toepassingen in verschillende tweedimensionale technieken. Eigen beeldtaal ontwikkelen via een project, vertrekkend van actuele kunst en kunstenaars.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
zie competenties waarnemingstekenen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

zie voorkennis waarnemingstekenen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

demonstratie documentatie

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
10252300
Code:
10252300
Vakcoördinator:
Veerle Nelen
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands