Menselijke voeding (2006-2007)

gedragspatronen ten aanzien van de voeding instinct en voeding, honger en eetlust spijsvertering, resorptie, stofwisseling vaststellen van behoefte aan nutriënten - koolhydraten: functies, vertering en stofwisseling, behoefte, tandcariës - vetten: functies, vertering en stofwisseling, behoefte, atherosclerose - eiwitten: functies, vertering en stofwisseling, behoefte, biologische waarde, kwashiorkor - water: functies, behoefte - mineralen en sporenelementen - vitamines - het belang van vezels in onze voeding samenstelling van een goede voeding, bijzondere voedingssystemen inleidende begrippen: aspetisch werken, steriliteit, voedingsbodem, streepenten, verdunningstechniek. waarnemen van levende bacteriën. observeren van bacteriegroei en microscopisch waarnemen van levende bacteriën. observeren van bacteriecellen na kleuring: enkelvoudige en negatieve kleuring. differentiatiekleuringen: gramkleuring en zuurvaste kleuring. waarnemen van endosporen. morfologisch onderzoek van gisten: microscopisch onderzoek; waarnemen van ascosporen; onderzoek van de vitaliteit. morfologisch onderzoek van schimmels: macroscopisch en microscopisch. metabolisme van bacteriën: vergisten van suikers en van organische stikstofverbindingen. aantonen van enzymatische activiteiten van micro-organismen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten de basisprincipes van de voedings- en dieetleer beheersen. De basistechnieken en -begrippen van een microbiologisch labo kunnen uitvoeren en begrijpen o.a. aseptisch enten, bereiden van voedingsbodems, maken van verdunningsreeksen. De bekomen telresultaten en groeivormen kunnen interpreteren en rapporteren. Met behulp van de microscoop bacteriën, schimmels en gisten van elkaar weten te onderscheiden. Diverse kleuringtechnieken kunnen uitvoeren en a.d.h. hiervan de celsubstructuren waarnemen. Aan de hand van biochemische proeven de metabolische activiteit van bacteriën kunnen onderzoeken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03291120
Code:
03291120
Vakcoördinator:
Rob Van Deun
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands