Bemestingsleer (2006-2007)

algemene plantenvoedingsleer bespreking van de elementen N, P, K, Mg, Ca, Na en spoorelementen samengestelde meststoffen, organische meststoffen en organische stofbalans bespreking van ontledingsresultaten en oefeningen opstellen kalkbalans bodembiologie: bodemorganismen, biologische cycli (N-,cyclus)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen beschrijven hoe de verschillende voedingselementen zich gedragen in bodem en plant De studenten kunnen zeggen hoe de verschillende kunstmeststoffen bereid worden, welke hun eigenschappen zijn, hoe en wanneer ze best kunnen toegepast worden De studenten kunnen eigenschappen en toepassing van organische meststoffen noemen De studenten kunnen een ontledingsformulier ontleden en een gefundeerd bemestingsadvies geven De studenten kunnen een overzicht geven van de biologische processen in de bodem.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursus doorgenomen: Pauwels Jan,2005. Bodemkunde. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen,150p.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Pauwels Jan,2005. Bemestingsleer. Niet-geopubliceerde cursus,KHKempen, Geel,220p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290020
Code:
03290020
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands