Mechanica 1 (2006-2007)

 • vectorenleer
 • algemeen
 • bewerkingen met vrije vectoren
 • bewerkingen met glijdende vectoren
 • bewerkingen met gebonden vectoren
 • hoofdwetten Mechanica : wet van Newton, traagheidswet en wet van actie en reactie
 • statisch evenwicht van lichamen
 • A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

  B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

  C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
  Toelichting:
  • De Bachelor in elektromechanica kan de resultante van een stelsel vrije, glijdende en gebonden vectoren tekenen en berekenen, het zwaartepunt van een lichaam bepalen, om alzo het het statisch evenwicht van een lichaam te bepalen steunend op de hoofdpostulaten van Newton, waarbij hij het bekomen resultaat kritisch controleert en eventueel corrigeert.
  • De Bachelor in elektromechanica kan het verschuivingsmoment om een kracht te verschuiven berekenen vertrekkende van de begrippen scalair en vectorieel product van 2 vectoren

  A. Volgtijdelijkheid

  B. Competenties

  Studenten hebben de volgende cursussen/ boeken/artikels doorgenomen: Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: Geen Studenten bezitten de volgende competenties: Geen

  A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW
  • Andere: J:\DAG\BINNEMANS Tony\2006-2007\1 Mechanica

  B. Verplichte leermiddelen

  Binnemans Tonny,2006 Mechanica Statica Campinia Media, GEEL

  C. Aanbevolen leermiddelen

  A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

  B. Omschrijving

  A. Types

  • schriftelijk examen

  B. Omschrijving

  OA:
  05210594
  Code:
  05210594
  Vakcoördinator:
  Tonny Binnemans
  Semester:
  1
  Studiepunten:
  3
  Onderwijstaal:
  Nederlands