Koeltechniek (2006-2007)

Soorten bewaarsystemen bij fruit Rijpingsfysiologie Koelapparatuur Bouw koelcel Controle bewaring en sturing Bewaarproblemen Energetische aspecten bij fruitbewaring Bewaaromstandigheden voor appel en peer De gevoeligheid en bewaaromstandigheden van tuinbouwproducten De onderdelen van de mechanische koelinstallatie: verdamper, condensor, compressor, regelventiel, hulp- en regelapparatuur Overzicht van de verschillende bewaarsystemen in de tuinbouw: droge koeling, natte koeling, doorstroomkoeling, gewijzigde gassamenstelling

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
 • AB3 - Commercieel verantwoord handelen - De student heeft inzicht in de commerciële geplogendheden binnen de sector en kan hiernaar handelen zowel administratief als marketingtechnisch.
 • AB5 - Kwaliteitszorgsystemen kunnen hanteren en/of realiseren - Binnen de werkeenheid kan men werken met bestaande kwaliteitszorgsystemen of meehelpen ze te implementeren.
Toelichting:
De studenten kunnen de voornaamste bewaarcondities van fruit-, groente-, en sierteeltproducten weergeven. De studenten kunnen de opbouw en de onderdelen van de mechanische koelinstallatie benoemen en uitleggen. De studenten kunnen de verschillende bewaarsystemen toegepast in de tuinbouw uitleggen en vergelijken.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

Ver Berne Alfons, 2006, Koeltechniek, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel, 80p. Ver Berne Alfons, 2006, Koletechniek bijlagen, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,40p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03293340
Code:
03293340
Vakcoördinator:
Fons Ver Berne
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands