Telecommunicatie 1 lab (2006-2007)

filtertechniek labo 1 : passieve filters (RC-RL filters) labo 2 : bandsperfilter labo 3 : banddoorlaatfilter Mengtrappen ( AM-modulatie) Labo 4 : Additieve diodemengtrap Labo 5 : Additieve transistormengtrap Labo 6 : multiplicatieve transistormengtrap

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

De studenten dienen de begrippen spanning, stroom, weerstand en frequentie te kennen. Weerstandsnetwerken kunnen oplossen. De studenten dienen de begrippen wisselstroom, wisselspanning, impedantie te kennen. De basisformules van wiskunde moeten de studenten kunnen toepassen. Het begrip fourier analyse dienen de studenten te kennen. De werking van de transistor, diode en eenvoudige elektronische schakelingen moeten de studenten kunnen uitleggen. De studenten dienen met meettoestellen, oscilloscoop, voeding, functiegenerator, kunnen werken.

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
05210394
Code:
05210394
Vakcoördinator:
Paul Boonen
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands