analoge CMOS-ontwerpen (2006-2007)

Werking van de MOS transistor eentransistor-versterkers :Common Source --- Common Gate --- Source volger Cascode versterker Differentieelversterkers Stroomspiegels Frequentie gedrag - ruis - terugkoppeling - stabiliteit

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan een beschrijving geven van analoog CMOS ontwerp: - basis een-transistor schakelingen - stroomspiegels - differentieelversterkers en de begrippen CMRR en PSRR De student kan het gedrag van deze schakelingen op gebied van - vermogenverbruik - versterking - bandbreedte - stabiliteit - ruis - lineariteit

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Netwerkstellingen Diodes en eenvoudige schakelingen Transistors en eenvoudige schakelingen Operationele versterkers en lineaire analoge schakelingen

A. Type

  • handboek
  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

-Eigen cursus (kopie transparanten) -Design of Analog Cmos Integrated Circuits, B. Razavi, ISBN 0072380322, McGraw-Hill, 2003 (wordt als handboek gebruikt)

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03203151
Code:
03203151
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands