Zorgverbreding (2006-2007)

Wat is zorgverbreding Kleuters met socio-emotionele problemen Ontwikkelingsbedreigde kleuters Een procesgericht kindvolgsysteem

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
Toelichting:
Als opvoeder bevorder je de emancipatie van kleuters en leer je adequaat omgaan met kleuters met socio-emotionele problemen. Als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen leer je kleuters observeren met de bedoeling je aanpak en interventies op hen af te stemmen Als inhoudelijk expert krijg je zicht op wat zorgverbreding is en hoe je je er in kunt bekwamen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
11260671
Code:
11260671
Vakcoördinator:
Betty Palmans
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands