Fabricagecontrole (2006-2007)

Zuiveltechnologie: bereiden van kaas, yoghurt, boter + bedrijfsbezoek, chemisch en microbiologisch onderzoek van zuivelproducten Vleestechnologie: chemisch en microbiologisch onderzoek van vlees en vleeswaren, technologie van vleesverwerking, bedrijfsbezoek Maalderijtechnologie: bedrijfsbezoek, onderzoek van functionele eigenschappen van bloem en andere grondstoffen Groententechnologie: groentenverwerking , onderzoek van de veranderende enzymatische en textuureigenschappen van groenten bij blancheren en steriliseren, bedrijfsbezoek Waterzuivering: bedrijfsbezoek, ontwerpen van een kleinschalige waterzuivering, via een computersimulatie een actief-slibsysteem ontwerpen en beheersen Procesautomatisatie: PLC-technieken: - logische functies: and, or - uitgangen: set/reset - functieblokken: timers, counters - Grafcet - koppeling van een PLC in een installatie en programmatie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten kunnen een PLC-programma lezen, begrijpen en schrijven. De studenten kunnen een PLC aansluiten en integreren in een geautomatiseerde installatie. De studenten kunnen de productie van zuivel-, vlees-, groenten-, en maarlderij producten beschrijven en kunnen een aantal analyses uitvoeren op deze levensmiddelen,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

levensmiddelentechnologie - 2de jaar

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Procesautomatisering Eigen cursus onuitgegeven cursus KHK Vlees, groenten, zuivel en maalderij technieken : eigen cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • projectwerk
 • bedrijfsbezoeken

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
03292320
Code:
03292320
Vakcoördinator:
Lieve Rombouts
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands