digitale elektronica (2006-2007)

Digitale elektronica:
 • combinatorische en sequentiële schakelingen
 • Studie van TTL en CMOS basispoorten, lezen van datasheets
 • Studie van eenvoudige logica: mux, teller, demux, comparator
 • Studie van flipflops
 • Studie van tellers
 • Studie van (combinatorische) VHDL

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
Toelichting:
- denk- & redeneervaardigheden: vb: minimalisatie van functies. Kritische reflectie: vb. als 'ingenieur': minimaal aantal componenten - informatie verwerven en verwerken: vb: lezen van datasheets (oefening), cursusinhoud

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen
Toelichting:
- relevante data verzamelen: vb oefening opstellen vergelijkende tabel componentfamilies

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan:
 • een combinatorische digitale schakeling ontwerpen op gebruik makend van standaardpoorten
 • beschrijven van zo'n probleem in VHDL

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Elementaire kennis van de werking van een diode
 • Elementaire kennis van de werking van bipolaire transistoren
 • Kennis van de werking van MOS transistoren Booleaanse algebra
 • Minimalisatie door middel van Karnaugh kaarten

A. Type

 • cursus
 • handboek

B. Verplichte leermiddelen

- Eigen cursus met verwijzingen naar interessante websites, vb.: http://www.colleman.be. Deze website bevat eveneens een lijst van interessante (hand)boeken over het onderwerp. Het rugnummer in de bibliotheek van de KHK is ook steeds aangegeven. - Handboek voor VHDL

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

elektronisch leerplatform: VHDL simulator

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Voorbeeldvragen zijn te vinden op: http://www.colleman.be
OA:
03202814
Code:
03202814
Vakcoördinator:
Patrick Colleman
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands