Veiligheid in elektrische installaties (2006-2007)

Deel 1 van de cursus behandelt de bescherming van personen in elektrische installaties a.d.h.v. de ontwerpregels uit het AREI. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. :
 • isloatie en indeling van elektrisch materieel
 • soorten aardverbindingsstelsels
 • toestellen voor beveiliging van personen
 • beveiliging van personen door het gebruik van de zeer lage veiligheidsspanning.
Deel 2 behandelt de beveiliging van elektrische toestellen en kabels tegen oververhitting/overstroom. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. :
 • smeltveiligheden en automaten
 • bepalen van de doorsnede van geleiders
 • motorbeveiliging en bediening
 • berekening van kortsluitstromen
 • bepaling van de spanningsval in elektrische leidingen.
De berekeningen gebeuren voor elementaire toepassingen met de hand en voor uitgebreidere toepassingen met software

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
De bachelor in ET kan informatie in het AREI opzoeken, deze info in groep bespreken, en de resultaten op papier zetten met het oog op een veilige elektrische inrichting. De bachelor in ET kan berekeningen uitvoeren die de keuze van de gepaste beveilingsinrichting toelaten. De bachelor in ET kan in teamverband in een bestaande elektrische installatie tekortkomingen op vlak van veiligheid opsporen en realistische oplossingen formuleren. De bachelor in ET kan apparatuur selecteren voor de werking, de veiligheid en het comfort van een elektrisch inrichting en kan deze keuze communiceren met niet-specialisten en verantwoorden tegenover specialisten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: Elektriciteit, 1ET

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Mondelaers Eric, 2006, Veiligheid in elektrische installaties, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
05210326
Code:
05210326
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands