Engels (2006-2007)

 • revision of English spelling
 • interpretation of numbers, units, abbreviations
 • English for electrical and mechanical engineering (engineering materials, mechanisms, forces in engineering, the electric motor, central heating, safety at work, lasers, refrigeration, corrosion, graphs, waste recycling, etc.)
 • video on aerospace technology
 • safety and environmental matters
 • the production process, product development, quality control, production line and robotics

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
 • C15 Training geven over elektromechanische systemen.
Toelichting:
 • Studenten kunnen Engelstalige vaktechnische teksten raadplegen, begrijpen, interpreteren, samenvatten.
 • Studenten kunnen aan de hand van de aangeboden vaktechnische Engelstalige woordenschat zelf instructies en handleidingen produceren (mondeling en schriftelijk).
 • Studenten kunnen technische dossiers samenstellen in het Engels.
 • Studenten kunnen advies in het Engels verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
 • Studenten kunnen training geven in het Engels over elektrotechnische/elektromechanische systemen.
 • Studenten kunnen mondeling en schriftelijk informatie vragen in het Engels.
 • Studenten kunnen grafieken, diagrammen en technische schema's correct interpreteren en uitleggen in het Engels.
 • Studenten kunnen een technisch onderwerp vlot presenteren in het Engels.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: diploma secundair onderwijs
 • Studenten bezitten de volgende competenties: geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Dillien, L. (2006). Engels. Niet-gepubliceerde cursus voor het eerste jaar van de opleiding Elektromechanica, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Technische Wetenschappen Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • oefenpracticum
 • groepswerk
 • begeleide zelfstudie
 • hoorcollege
 • discussieseminarie
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen
 • permanente evaluatie
 • presentatie
 • individuele taak

B. Omschrijving

OA:
05210363
Code:
05210363
Vakcoördinator:
Lena Dilliën
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Engels