Agogische vaardigheden (2006-2007)

De inhoud omvat de volgende onderwerpen: - axenroos - sociometrie - contactsleutels - preventieproject onderwijs vertrouwenscentra

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je beheerst basisvaardigheden ivm communicatie (1e jaar).

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

- onuitgegeven cursus lectoren - notities student - Werkboek contactsleutels - Brochure Preventieproject Onderwijs Vertrouwenscentra

C. Aanbevolen leermiddelen

Werkboek Axen in actie (relatiestudio Gent)

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • Andere: driedaagse training

B. Omschrijving

A. Types

  • permanente evaluatie

B. Omschrijving

permanente evaluatie op basis van:
  • aanwezigheid/medewerking/persoonlijk engagement + zelfreflectie in jouw persoonlijk logboek na elk thema (axenroos, relatieroos en sociometrie, kindermishandeling, contactsleutels): 50%
  • taken en opdrachten (axenroos, relatieroos): 50%
Elke afwezigheid dient gewettigd te worden. Bij gewettigde afwezigheid bij de training Contactsleutels dient een vervangtaak gemaakt te worden.
OA:
11260780
Code:
11260780
Vakcoördinator:
Lore Staes
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands