Heroriënteringsmodule (2006-2007)

- Psychosociale ontwikkeling bestuderen, observeren en stimuleren - Sensomotorische ontwikkeling bestuderen, observeren en stimuleren - Cognitieve ontwikkeling bestuderen, observeren en stimuleren

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
Toelichting:
Je verwerf inzicht in de psychosociale, sensomotorische en cognitieve ontwikkeling. Je leert deze ontwikkeling gericht observeren en stimuleren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je bent reeds in het bezit van een bachelor diploma.

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

 • Moduleboek Heroriënteringsmodule
 • Cursus taalontwikkeling
 • Cursus getallen
 • Cursus classificeren en seriëren
 • E. Bertrands, V. Florquin, Speelkriebels voor kleuters. Acco, Leuven.
 • I. Janssens, Classificeren en seriëren, Wolters-Plantyn
 • I. Janssens, Getallen, Wolters-Plantyn
 • F. Laevers, L. Depondt, Ervaringsgericht werken met kleuters in het basisonderwijs, 2004, CEGO Publishers, Leuven
 • E. Lodeweyckx , Module 'Kijk eens wat ik al kan', deelmodule 'Motorische ontwikkeling'.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • paper/werkstuk
 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

A.d.h.v. stapgewijze opdrachten leg je een map aan waarin je aantoont dat je de psychosociale, sensomotorische en cognitieve ontwikkeling kan begeleiden en stimuleren. Individuele begeleidingssessies Begeleidingssessies in kleine groep
OA:
11267370
Code:
11267370
Vakcoördinator:
Astrid Cornelis
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands