Milieubeheer (2006-2007)

Verstoringen van het milieu: problemen en oplossingen i.v.m. lucht, bodem, water Luchtverontreiniging: invloed van polluerende stoffen op mens, plant, bodem en materialen, meetstations voor luchtverontreiniging, immissie- en emissiemetingen, verwijdering van gasvormige bestanddelen, verwijdering van deeltjes (vloeibare en vaste) uit een gasstroom, geurhinder Waterverontreiniging: BOD/COD, mechanische zuivering, biologische zuivering: aërobe en anaërobe methoden, slibverwerking Bodemverontreiniging: verontreinigende stoffen, bodemsaneringsmethoden, concrete voorbeelden van bodemverontreiniging Opslag van radio-actief afval. Bezoek aan Belgoproces in Dessel.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten hebben inzicht in waterzuivering, luchtzuivering en bodemsanering. Aan de hand van een aantal voorbeelden worden verstoringen toegelicht m.b.t. water, bodem en lucht. De studenten kunnen voor specifieke problemen rond water-, lucht- en bodemverontreiniging een oplossen geven.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

-Pauwels Jan,2005. Waterzuivering.Niet-gepubliceerde cursus,KHKempen,Geel. -Pauwels Jan,2005. Luchtveronteinigende stoffen.Niet-gepubliceerde cursus,KHKempen,Geel. -Pauwels Jan,2005. Gaszuivering.Niet-gepubliceerde cursus,KHKempen,Geel. -Pauwels Jan,2005. Bodemverontreiniging en verspreiding.Niet-gepubliceerde cursus,KHKempen,Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292500
Code:
03292500
Vakcoördinator:
Jan Pauwels
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands