Industriële netwerken en data-acquisitie lab (2006-2007)

 • Data-acquisitie: Fieldpointopstelling, Vision, Data-acquisitiesystemen: plug-in en USB, -GSM-module - displays, Datasocket - OPC-software, Web-based toepassingen
 • SCADA: protool, Labview en OPC
 • Industriële netwerken: Profibus, Asi-bus, Profinet, Interbus S, Opcserver en -cliënt
 • A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling

  B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

  C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
  • C02 Elektromechanische systemen testen.
  • C03 Elektromechanische beproeven.
  • C04 Technische dossiers samenstellen.
  • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
  • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
  • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
  • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
  • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
  • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
  • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
  Toelichting:
  • De bachelor in elektromechanica kan de basisprincipes van data-acquisitie uitleggen en toepassen.
  • De bachelor in elektromechanica kan de basisprincipes van een SCADA-systeem uitleggen en toepassen
  • De bachelor in elektromechanica kan de basisprincipes van Vision uitleggen en toepassen
  • De bachelor in elektromechanica kan een industrieel netwerk (de gangbare technologiën) gebruiken en uittesten
  • De bachelor in elektromechanica kan een aantal moderne vormen van industriële communicatie uitleggen en toepassen

  A. Volgtijdelijkheid

  B. Competenties

  • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
  • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - PLC Basis - Procesmetingen - Regeltechniek - Labview - Gestructureerd programmeren in VB - Procesmeettechniek
  • Studenten bezitten de volgende competenties - zie onderwijsactiviteiten

  A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal
  • materiaal op leeromgeving
  • materiaal op WWW

  B. Verplichte leermiddelen

  zie opdrachten en achtergrond info : Toledo

  C. Aanbevolen leermiddelen

  A. Types

  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

  B. Omschrijving

  A. Types

  • permanente evaluatie
  • meerkeuzevragen

  B. Omschrijving

  OA:
  05210586
  Code:
  05210586
  Vakcoördinator:
  Kris Devocht
  Semester:
  1+2
  Studiepunten:
  2
  Onderwijstaal:
  Nederlands