Basisverbredingspakket: Duits (2006-2007)

De cursus bevat beknopte zakelijke teksten, dialogen en woordenschat rond thema's die direct bruikbaar materiaal opleveren om te kunnen functioneren in een alledaagse situatie of in een bedrijfssituatie. Volgende thema's komen aan bod: zichzelf en anderen voorstellen, een gesprek beginnen en afsluiten, zich verontschuldigen, uur en datum meedelen, dagindeling bespreken en anderen naar hun dagindeling vragen, over vrije tijd en de besteding ervan spreken, iets bestellen en betalen (prijzen, getallen), een kort informatief gesprek voeren i.v.m. bijv. een aankoop, in een restaurant iets bestellen, een eenvoudig telefoongesprek voeren, de eigen woning en woonsituatie bespreken. Beoogd eindniveau: CEFR A1

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-De studenten bezitten de vereiste taalkennis om authentieke gesproken en geschreven teksten te verstaan, -De studenten kunnen zakelijke informatie op basis van de in de cursus behandelde thema's i.v.m. alledaagse situaties en het beroepsveld op gepaste wijze formuleren,

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Er wordt geen voorkennis verwacht

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus. De studenten hebben vertalende woordenboeken nodig. Verplichte en/of aanbevolen lectuur Een aantal zakelijke teksten uit kranten en tijdschriften.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen
  • permanente evaluatie
  • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
08270760
Code:
08270760
Vakcoördinator:
Georges Vanpoucke
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Duits