ontwerptechnieken (2006-2007)

- Inleiding: waarom studie PLL ? - Werkingsprincipe - blokschema en transfert functies - Lineaire tracking: regime, transient, sinusmodulatie. - Niet-lineaire tracking: regime, transient, sinusmodulatie. - bouwblokken: --- Filters: aktief, passief - analoog, digitaal. --- VCO: principe, IC-realisaties. --- Fasedetectie --- Limiters - Signaalverdrukking - Digitale PLL-implementatie: mogelijkheden en beperkingen - Superheterodyne Ontvangers - AGC (coherent vs. niet-coherent): vb. van toepassing - Transponders - Modulatie en demodulatie: analoog: AM FM PM digitaal: ASK FSK PSK - Oscillatoren. - Frekwentie-translatie en -synthese - Data-synchronisatie: draaggolf / klok. - frequentie up en down conversie

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 03. Kunnen toepassen van paradigma' s in het domein van de wetenschappen en het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma' s
 • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.
Toelichting:
De student kan een beschrijving geven van de lineaire en niet lineaire werking van PLLs en kan de PLL kaderen in verschillende toepassingsdomeinen zoals draadloze zenders/ontvangers, transponders, analoge en digitale hoekmodulatoren en demodulatoren, frequentiesynthese, klok en data-recovery.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Volledige theorie signaal- en systeembeschrijving: open loop, feedback, stabiliteit, enz… Mogelijke principes voor modulatie en demodulatie: AM, FM, PM, ASK. PSK. FSK. Wiskunde: Fourier- en Laplace, limietstelling. Actieve- en passieve filtertechnieken Principes van zenden en ontvangen in telecommunicatie. Elementaire begrippen van digitale datacommunicatie.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota's Product- en application-notes.

C. Aanbevolen leermiddelen

Literatuur ('Phaselock Techniques' by F.M. Gardner) PC-simulaties (bvb. Labview, Multisim., matlab)

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03200784
Code:
03200784
Vakcoördinator:
Paul Leroux
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands