AutoCAD 1 (2006-2007)

Basisnormen voor technische tekeningen toepassen. Perspectieven begrijpen en tekenen. Aanzichten begrijpen en tekenen. Doorsnedes begrijpen en tekenen. Maataanduidingen begrijpen en tekenen. Toleranties en passingen begrijpen, berekenen, selecteren en op tekening aanbrengen. Oppervlakteruwheid begrijpen, selecteren en correct op een tekening aanbrengen. Materiaalaanduidingen begrijpen en opzoeken. Schroefdraadsoorten herkennen en opzoeken. Een correcte technische tekening maken met al de nodige aanduidingen. Basisfuncties van Autocad toepassen. Aanmaken van een tekenblad met Autocad. Tekenfucties en tekenhulpmiddelen in Autocad gebruiken. Editeren van elementen in Autocad. Maataanduiding en tekst in Autocad. Bewaren van tekeningen in Autocad.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
Toelichting:
-de tekennormen kunnen toepassen -perspectieftekeningen kunnen begrijpen en zelf kunnen maken -verschillende aanzichten van een werkstuk maken -doorsneden kunnen tekenen -maataanduiding op een tekening kunnen aanbrengen -toleranties en passingen kunnen selecteren en op tekening kunnen aanbrengen -oppervlakteruwheid selecteren en aanbrengen op tekening -aanduidingen van materialen gebruiken -een correcte tekening maken -de tekenfuncties en tekenhulpmiddelen in autocad kunnen gebruiken -correcte tekeningen met autocad kunnen maken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Mertens G. - Peetermans M., 2005, Autocad deel1 Technisch Tekenen, cursus, KHKempen, Geel Mertens G. - Peetermans M., 2005, Autocad deel 2 Autocad, cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • open boek
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210645
Code:
05210645
Vakcoördinator:
Guido Mertens
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands