Economie (2006-2007)

Micro-economie: De wet van vraag en aanbod. De kosten van de onderneming.De marginale gedragsregel.Het winstoogmerk en de ondernemingszin als basis voor de welvaart en de sociale zekerheid.De verschillende marktvormen. Het ideaal van de volkomen mededinging. Macro-economie: Het bruto binnenlands product, economische groei, indexen, inflatie, geld, interest, macro-economische doelstellingen van de overheid , overheidsfinanciën.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C02 De rol van analist.
Toelichting:
Studenten leren economisch redeneren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Micro-economie: nota's door de docent ter beschikking gesteld. Lambrecht, J., Macro-economie: nota's uit "Economie zonder voetnoten", Lannoo.

C. Aanbevolen leermiddelen

De Grauwe, P., Waar gaat het naartoe met onze economie?, Lannoo, 2007

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08272060
Code:
08272060
Vakcoördinator:
Pieter Lamberts Van Assche
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands