Psychosociale wetenschappen (2006-2007)

In gezondheidspsychologie staan volgende thema's centraal: begeleiden van specifieke patiëntengroepen (kankerpatienten, hartpatiënten,...), omgaan met verlies en verdriet.

A. Algemene competenties

 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Paesschierssens, I.(2006). Onuitgegeven nota's bij de cursus psychologie voor het derde programmajaar bachelor in de verpleegkunde, Katholieke Hogeschool Kempen, Departement Gezondheidszorg Lier.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • discussieseminarie

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03294500
Code:
03294500
Vakcoördinator:
Inge Paesschierssens
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands