bio-organische chemie (2006-2007)

Inleiding tot de organische chemie 1. Algemene eigenschappen van organische verbindingen: chemische binding, polariteit van moleculen, isomerie van organische verbindingen, algemene principes over de reactiviteit van organische verbindingen 2. Alkanen en cycloalkanen: structuur, naamgeving, eigenschappen 3. Optische isomerie: polarimeter, naamgeving, enantiomeren en diastereoisomeren 4. Halogeenalkanen en alcoholen: structuur, naamgeving, eigenschappen - nucleofiele substitutie op een verzadigde koolstof 5. Alkenen en alkynen: structuur, naamgeving, eigenschappen - eliminatie - elektrofiele additie 6. Aromaten: structuur, naamgeving, eigenschappen - elektrofiele substitutie 7. Aldehyden en ketonen: structuur, naamgeving, eigenschappen - nucleofiele additie 8. Carbonzuren: structuur, naamgeving, eigenschappen 9. Carbonzuurderivaten: structuur, naamgeving, eigenschappen - nucleofiele substitutie op een onverzadigde koolstof 10. Aminen: structuur, naamgeving, eigenschappen 11. Kunststoffen: synthese, structuur, verwerking, aggregatietoestanden

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambigu├»teit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.
  • C03 Begrip hebben van de structuur van het vakgebied en samenhang met andere vakgebieden.
Toelichting:
De studenten kunnen de samenstelling, de naamgeving, de eigenschappen en de reactiemogelijkheden van de belangrijkste organische verbindingen beschrijven en verklaren. De studenten kunnen de belangrijkste reactiemechanismen in de organische chemie toepassen. De studenten kunnen de ruimtelijke bouw van organische verbindingen verklaren. De studenten kunnen vraagstukken omtrent naamgeving, stereochemie en reactiemogelijkheden van organische verbindingen oplossen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Basisaspecten van algemene chemie: atoom- en molecuulstructuur, chemische binding, chemische functies, chemische reacties, chemisch evenwicht, reactiesnelheid, zuur/base eigenschappen

A. Type

  • cursus
  • audiovisueel materiaal

B. Verplichte leermiddelen

L. Valckx, niet gepubliceerde cursus: "Inleiding tot de organische chemie" 2006 Formularium chemie

C. Aanbevolen leermiddelen

Verwijzingen naar interessante websites Literatuur: - L.G. WADE, Organic Chemistry [ISBN 0-13-640301-8-01] - M.A.FOX, Organic Chemistry, [ISBN 0-7637-0178-5] - F.A. BETTELHEIM, Organic and biochemistry, [ISBN 0-03-020218-3]

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03201761
Code:
03201761
Vakcoördinator:
Ludo Valckx
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands