Chemie (2006-2007)

Inleidende begrippen (chemisch tekenschrift, atomen, moleculen, reactievergelijking) Kwantitatieve aspecten van de chemische reactie (stoechiometrisch rekenen) Atoombouw en periodiek systeem De chemische binding Verbindingsklassen en toepassingen i.v.m. anorganische en organische stoffen Studie van de chemische reactie (reactietypes, reactiesnelheid, reactiewarmte) Zuren en basen in water, pH-berekeningen Redoxreacties (oxidatie, reductie, sterkte van redoxstelsels) Corrosie, corrosiebescherming Chemische spanningsbronnen Elektrolyse

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De Bachelor Elektromechanica kent de algemene basisbegrippen van de chemie en kan deze gebruiken in toepassingen. De Bachelor Elektromechanica kan de gegevens in de tabel van Mendeljev hanteren in toepassingen. (vb. bij chemische bindingen, bij het schrijven van chemische structuurformules) De Bachelor Elektromechanica kan chemische reacties voorstellen met een correcte chemische reactievergelijking. De Bachelor Elektromechanica kan de juiste naam en chemische formule geven aan anorganische en organische stoffen en enkele toepassingen ervan herkennen. De Bachelor Elektromechanica kan verschillende types van chemische reacties herkennen . De Bachelor Elektromechanica kent de betekenis van de verschillende gehalte-uitdrukkingen voor oplossingen. Hij kan deze weergeven met de juiste symbolen en eenheden. De Bachelor Elektromechanica kan eenvoudinge berekeningen maken mbt de kwantitatieve aspecten van chemische reacties. De Bachelor Elektromechanica kent de betekenis van het begrip pH en kan de pH berekenen voor (mengsels van) eenvoudige oplossingen. De Bachelor Elektromechanica herkent de oxidatie- en reductie-halfreactie in een redoxreactie, en kan de sterkte van reductors en oxidators verklaren. De Bachelor Elektromechanica kan het begrip corrosie verklaren, en de principes verklaren van diverse corrosiebestrijdingstechnieken. De Bachelor Elektromechanica kan de bouw en de werking van de voornaamste chemische spanningsbronnen uitleggen. De Bachelor Elektromechanica kan het begrip "elektrolyse" en eenvoudige toepassingen ervan verklaren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma S.O. Studenten bezitten de volgende competenties - Geen

A. Type

  • cursus
  • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Chemie van Eric Lens

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210649
Code:
05210649
Vakcoördinator:
Eric Lens
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands