Redactie en analyse van juridische teksten (2006-2007)

- Analyse en interpretatie van wetteksten - Juridisch relevante feiten uit een verhaal halen - Opzoeken van rechtspraak en rechtsleer (o.a.via JUDIT, JURA) - Citeren van rechtspraak en rechtsleer - Ontleden van vonnissen en arresten - Analyseren van juridische documenten gebruikt door advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders, banken, ... - Zelf opstellen van eenvoudige juridische documenten (o.a. aanmaning, opzegging contract, eenvoudige dading, ...)

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 De rol van informatiebeheerder.
 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- studenten moeten inzicht verwerven in de leerstof - studenten moeten de leerstof kunnen toepassen op concrete cases

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • Andere: vonnissen en arresten, juridische documenten

B. Verplichte leermiddelen

Vanvelthoven Daisy, 2006, Redactie en analyse van juridische teksten, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel INTERUNIVERSITAIRE COMMISSIE JURIDISCHE VERWIJZINGEN EN AFKORTINGEN, 2000, Juridische verwijzingen en afkortingen, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 203 p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02242390
Code:
02242390
Vakcoördinator:
Daisy Vanvelthoven
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands