Hydrauliek (2006-2007)

HYDRAULIEK: - multikleppen; - progressieve stuurschuiven; - opslag en conditionering van hydraulische vloeistoffen; - montage, in dienst stellen en onderhoud van pompen, motoren, cilinders, ventielen, kleppen, accumulatoren, filters; - storingzoeken; - berekenen van hydraulische installaties; - schakelschemas lezen; - schakelschema's opstellen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
Toelichting:
-De bachelor in elektomechanica kan de gebruikte hydrauliekvaktermen correct en ondubbelzinnig verklaren. -De bachelor in elektromechanica kan de werking en symboliek van multikleppen omschrijven. -De bachelor in elektromechanica kan de werking en symboliek van progressieve stuurschuiven omschrijven. -De bachelor in elektromechanica kan de conditionering en opslag van hydraulische vloeistoffen omschrijven. -De bachelor in elektromechanica kan de montage, in dienst stellen en onderhoud van pompen, motoren, cilinders, ventielen, kleppen, accumulatoren en filters omschrijven. -De bachelor in elektromechanica kent de procedure van het storingzoeken en kan het toepassen. -De bachelor in elektromechanica kan hydrauliek schema's lezen en opstellen. -De bachelor in elektromechanica kan hydrauliek installaties berekenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - cursus hydrauliek 2EM. Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: -hydrauliek (2EM). Studenten bezitten de volgende competenties: - zie hydrauliek 2EM.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op WWW
 • Andere: industriële schema's

B. Verplichte leermiddelen

Doucet Jan, 2005, cursus hydrauliek. Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum
 • groepswerk

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
05210457
Code:
05210457
Vakcoördinator:
Jan Doucet
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands