Knaagdieren (2006-2007)

De cursus heeft tot doel een goede basiskennis te verwerven over de biologie, huisvesting, voeding, verzorging, gedrag en voornaamste ziektebeelden bij de courant als huisdier gehouden knaagdiersoorten (cavia, rat, kleurmuis, veeltepelmuis, Afrikaanse stekelmuis, Europese dwergmuis, Syrische hamster, Russische dwerghamster, Chinese dwerghamster, Roborowski dwerghamster, chinchilla, degoe, verschillende gerbil-soorten, Boeroendoek en pairiehond), het konijn en de fret.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB-DZ-EC3: Uitvoeren van taken aan de balie - 3A Afspraken maken, klanten ontvangen en betalingen regelen - 3B Dieren opnemen in de praktijk.
 • AB-DZ-EC4: Verantwoordelijkheid dragen over alle onderzoek-, operatie- en hospitalisatieruimten - 4A Onderhouden van de onderzoeksruimten, bijhorend apparatuur en instrumenten - 4B Assisteren bij de voorbereidingen van onderzoeken en medische ingrepen - 4C Assisteren van de dierenarts tijdens operaties en onderzoeken.
 • AB-DZ-EC5: Toedienen van eerste hulp bij dieren -Begeleiden bij en toedienen van eerste hulp bij dieren.
 • AB-DZ-EC6: Voorzien en toedienen van een aangepaste verzorging - 6A Voorzien en onderhouden van de juiste accommodatie voor de patiënt - 6B Verzorgen van en controle uitoefenen op de patiënt met specifieke noden zoals vloeistoftherapie.
 • AB-DZ-EC7: Adviseren van de klanten m.b.t. de verzorging van hun dier - 7A Klanten begeleiden en advies geven tijdens de consultaties - 7B Klanten aangepast diergeneeskundig materiaal verstrekken - 7C Begeleiden van klanten bij het ontslaan van patiënten.
 • AB-DZ-EC13: Gebruiken en toediening van geneesmiddelen - 13A Het gebruik van de medicijnen uitleggen aan de klant - 13B De patiënt medicijnen toedienen.
Toelichting:
_ De studenten herkennen de verschillende als huisdier gehouden knaagdiersoorten, het konijn en de fret _ De studenten kennen het normale gedrag en de normale levenswijze van de hoger vernoemde diersoorten _ De studenten hebben kennis van de belangrijkste beharingsvormen en kleurmutaties die bij deze diersoorten gefokt worden _ De studenten kennen de correcte manier van huisvesten van de hoger vernoemde diersoorten _ De studenten kennen de correcte voeding van de hoger vernoemde diersoorten _ De studenten kennen de correcte verzorging van de hoger genoemde diersoorten _ De studenten kennen de voortplantingscyclus van de hoger genoemde diersoorten _ De studenten kennen de voornaamste ziektebeelden bij de hoger genoemde diersoorten

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Verelst Andy, 2007. Knaagdieren. Niet-gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292141
Code:
03292141
Vakcoördinator:
Andy Verelst
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands