Elektrische toepassingen lab (2006-2007)

- Studie en gebruik van analoge en digitale oscilloscopen bij metingen rechtstreeks op het net - De gelijkstroommotor met onafhankelijke bekrachtiging - 3-F-ASM's : studie, rendement, cos φ verbetering - Dahlandermotoren of poolomschakelbare motoren - Studie van elektrische schema's : bord100, afdeling C - Verlichting : lampen en armaturen - Koppel- en stroomverloop bij asynchrone motoren - 1/3-F-asynchrone motoren : schakelschema's en werking - 3-f-ASM - oversynchroon - en Automatische cos φ - regeling - Het stuurrelais : LOGO van Siemens

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C09 Zelfstandig elektrotechnische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektrotechnische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C15 Training geven over elektrotechnische systemen.
Toelichting:
- De bachelor in de elektrotechniek kan de verschillende types asynchrone machines laten werken en onder controle houden. - De bachelor in de elektrotechniek kan gepaste conclusies trekken uit de metingen op asynchrone machines en hieruit de belangrijkste eigenschappen van de machines afleiden. - De bachelor in de elektrotechniek kan gegevens van asynchrone machines opzoeken en de beschikbare gegevens interpreteren. - De bachelor in de elektrotechniek kan meetresultaten verwerken en interpreteren teneinde correcte en objectieve resultaten te bekomen. - De bachelor in de elektrotechniek kan werken in groepsverband.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- De student heeft de volgende onderwijsactiviteiten gevogd :

Elektriciteit, Bachelor : 2de jaar elektrotechniek Labo elektriciteit, Bachelor : 2de jaar elektrotechniek
- De student kan vlot werken met elektrische en elektronische meetinstrumenten en bezit basisvaardigheden om elektrische circuits op te bouwen. - De student heeft een grondige voorkennis van driefasige netwerken.

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

- Leo Dillen, 2006, Elektrische toepassingen 3ET- deel1, Niet gepubliceerde cursus, Geel, 60p. - G.Peremans, 2006, Elektrische toepassingen 3ET - deel2, Niet gepubliceerde cursus, Geel, 60p. - Eigen nota's en werkschrift - G.Peremans, 2006, Elektriciteit theorie - synchrone machines, Niet gepubliceerde cursus, Geel, 60p. - G.Peremans, 2006, Elektrische metingen, Niet gepubliceerde cursus, Geel, 60p. - Handleiding van diverse meetapparatuur - Datagegevens fabrikanten via website's - Databanken 'labo elektriciteit' - Toledo

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • labo en werkcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef

B. Omschrijving

OA:
05210322
Code:
05210322
Vakcoördinator:
Leo Dillen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands