Engels voor het bedrijfsleven (2006-2007)

De cursus bevat allerhande communicatieve vaardigheden en concentreert zich rond een algemene Engelse woordenschat uit een economische context. De diverse mondelinge vaardigheden worden geoefend in bedrijfscontexten. Volgende thema's komen aan bod: - Asking for help - Names, addresses and numbers - Dates and amounts - Time - Mathematics - Describing jobs and responsibilities - Time management - Job appreciation - Presentations - Asking for and giving information - Socializing - Describing objects - Describing trends - Telephoning Er worden presentaties gehouden en formele en informele dialogen geoefend. Ook bij de spraakkunst staat een praktijkgerichte aanpak voorop. Grammatica niet om de grammatica, maar alleen als noodzakelijke onderbouw. In deze optiek worden dus ook niet alle spraakkunstitems behandeld, maar enkel de basiselementen. Die komen aan bod aan de hand van oefeningen. In de klas worden een aantal Engelse teksten uit bijvoorbeeld Time en Newsweek gelezen en besproken. Dat biedt studenten de gelegenheid te spreken over nieuwe onderwerpen. Daarbij worden de vorige vaardigheden geïntegreerd. Beoogd eindniveau: CEFR A2

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten moeten volgende vaardigheden kunnen uitoefenen: een vlotte presentatie geven over een 'business'-onderwerp, een vlotte dialoog voeren, een vlot telefoongesprek voeren met info vragen en info geven. De studenten moeten de inhoud van teksten begrijpen, kunnen reproduceren en de inhoud van deze teksten gebruiken in andere contexten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

  • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cools, M., English communication. Niet-gepubliceerde cursus Cools, M., CALL. Niet-gepubliceerde cursus Cools, M., Grammar. Niet-gepubliceerde cursus Cools, M., Telephoning in English. Niet-gepubliceerde cursus

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen
  • mondeling examen

B. Omschrijving

Monitoraat op afspraak
OA:
08272120
Code:
08272120
Vakcoördinator:
Marcel Cools
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Engels