Verwarming (2006-2007)

Centrale warmwaterverwarming: opbouw, onderdelen Warmtetransport uit de serre, vermogen van de verwarmingsbuizen, ketels, expansievat, pomp, - bijzondere verwarmingssystemen, brandstoffen, branders, toebehoren aan ketelhuis. Economische berekingingen maken met alternatieve brandstoffen. Andere vormen van verwarming Totale energiegroepen (WKK)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De verschillende onderdelen van een centrale warmwaterverwarming kennen en de functie ervan kunnen uitleggen. Warmteverliezen van een serre kunnen berekenen en aan de hand hiervan het vermogen van de verwarmingsbuizen en de ketel bepalen. Studenten kunnen werken met en kennen de opbouw van een aantal technische apparaten op het tuinbouwbedrijf. Studenten begrijpen de aanwezige automatisatie op het schooltuinbouwbedrijf.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
03292261
Code:
03292261
Vakcoördinator:
Herman Marien
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands