Plantkunde (2006-2007)

plantkunde algemeen - morfologie van de wortel, de gebladerde stengel en aanpassingen - cytologie, histologie van de vegetatieve delen - anatomie van de gebladerde stengel, de wortel erfelijkheidsleer (plantaardig) - bepaling van het begrip erfelijkheid - fijnstructuur van het erfelijk materiaal - celdeling: mitose,meiose, eiwitsynthese - erfelijkheidswetten van Mendel: monohybridisme, dihybridisme, oefeningen - linkage en crossingover - geslachtschromosomen, chromosoomafwijkingen, mutaties - genen en hun uitwerking: oefeningen - generatiewisseling bij hogere planten veredelingsleer: veredelingsmethoden, selectieschema’s

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

 • AB1 - Omgaan met levend materiaal - Verantwoord en duurzaam omgaan met levend materiaal of in functie van levend materiaal.
 • AB2 - Technisch, technologisch vaardig zijn - Men heeft kennis over en kan werken met de machines, installaties en technieken die men hedentendage binnen het werkveld gebruikt.
Toelichting:
De studenten moeten de kennis over de plantaardige cytologie beheersen. De studenten kunnen een beeld vormen van een plantencoupe op microscopisch vlak. De studenten kunnen de verschillende weefsels aanwezig in een plant weergeven. De studenten moeten de morfologie en anatomie van de plant beheersen. De studenten moeten inzicht verkrijgen in de mogelijke aanpassingen van de plant aan de verschillende levenswijzen De studenten moeten de verschillende voortplantingswijzen van de plant beheersen en duidelijk het verschil tussen meiose en mitose kunnen weergeven. De studenten moeten de wetten van Mendel beheersen en kunnen toepassen De studenten moeten enkele veredelingsmethoden kennen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

A. Type

 • handboek
 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Mia Van Dyck, 2005, Plantkunde, Deel 1 en Deel 2, Niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel,

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
03290040
Code:
03290040
Vakcoördinator:
Mia Van Dyck
Semester:
1
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands