project onderzoekscommunicatie (2006-2007)

In het projectwerk onderzoekscommunicatie worden de verschillende onderzoeken die aan bod kwamen bij het projectwerk zuivel, dranken, fermentatie en maalderij, gepresenteerd mbv een flyer, een poster en een diavoorstelling. De studenten werken hierbij in groep, en hebben hierbij aandacht voor zowel de vormelijke aspecten (lay-out en grafische presentatie, illustraties, ...) als ook de inhoudelijke (niveau van voorkennis het doelpubliek).

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De studenten kunnen de concepten uit de hoorcolleges toepassen op de aangeboden thema's. De studenten kunnen mondeling en schriftelijk rapporteren over de uitgevoerde experimenten. De studenten kunnen informatie opzoeken om de waargenomen analyseresultaten te verklaren. De studenten kunnen de projectinhoud op een correcte, bondige en volledige wijze voorstellen. De studenten kunnen taken verdelen en in groep functioneren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Levensmiddelenchemie Levensmiddelenanalyse Levensmiddelentechnologie Levensmiddelenmicrobiologie Warenwetgeving

A. Type

 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • groepswerk
 • projectwerk

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • paper/werkstuk
 • presentatie

B. Omschrijving

OA:
03202671
Code:
03202671
Vakcoördinator:
Eric Lens
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands