Netwerken 1 (2006-2007)

 • Introduction to Networking - Networking Fundamentals
 • Networking Media - Cable Testing
 • Cabling LANs and WANs
 • Ethernet Fundamentals
 • Ethernet Technologies
 • Ethernet Switching
 • TCP/IP Protocol Suite and IP Addressing
 • Routing Fundamentals and Subnets
 • TCP/IP Transport and Application Layer
 • Case Study: Structured Cabling

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
Toelichting:
 • De bachelor in elektrotechniek verwerft een inzicht in de 7 lagen van het OSI model en de 4 lagen van het TCP/IP model -
 • De bachelor in elektrotechniek kan netwerkbekabeling gebruiken, connectoren aansluiten en plaatsen.
 • De bachelor in elektrotechniek kan de fysische en logische topologie samenstellen voor een reëel netwerk in een bedrijfsgebouw

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Geen Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • handboek
 • materiaal op leeromgeving
 • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Cisco Systems, Inc, 2003, CCNA 1 and 2 Companion Guide Third Edition. ISBN 1-58713-110-2, Cisco Press, Inianapolis, 1087p.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • groepswerk
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210549
Code:
05210549
Vakcoördinator:
Liesbeth Kenens
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands