Eindwerk (2006-2007)

- Afhankelijk van het gekozen onderwerp kunnen leerinhouden aan bod komen uit een onderwijsvak of uit een algemeen vak (pedagogie, agogie...). - Een onderwerp kan vakoverschrijdend zijn.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Je hebt een vakinhoudelijke en vakdidactische basis verworven, evenals een algemeen didactische en pedagogische basis.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Door jou zelf te bepalen in functie van het gekozen onderwerp en in samenspraak met de promotor.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

B. Omschrijving

A. Types

B. Omschrijving

OA:
11261530
Code:
11261530
Vakcoördinator:
Willy Helsen
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Onderwijstaal:
Nederlands