Marketing (2006-2007)

Deel 1 - Zakendoen in de 21e eeuw. Waar staan we? 1. Waarom marketing 2. Marketing in de 21e eeuw Deel 2 - Naar effectief marketingbeleid. Wat willen we? Wat w├ęten we? 3. Ondernemingsstrategie 4. Marketingstrategie 5. Klantgedrag Deel 3 - De marketinginstrumenten. Wat kunnen we? 6. Product 7. Prijs 8. Communicatie 9. Distributie Deel 4 - Overgaan tot actie. Waar moeten we op letten? 10. Klantenbinding versterken 11. Meetbare marketingprestaties Index

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
-Inzicht verwerven in het marketinggebeuren van de 21ste eeuw -Inzicht verwerven in de veranderende marketingomgeving -Inzicht verwerven in de basisconcepten van strategisch marketing -Inzicht verwerven in de tactische marketinginstrumenten (de marketingmix) -Inzicht verwerven in het belang van klant gericht denken en handelen op elk niveau van de onderneming -Zelf kunnen nadenken over de 'marketing' van een eigen gekozen onderneming. -Zelf een mening kunnen vormen over actuele marketingtopics binnen de eigen omgeving

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Gebruikt handboek: HUIZING, E. Fundamenten van Marketing, Academic Service Aanbevolen literatuur: BILSEN, R. Marketingbeleid, Theorie en praktijk, MIM. VAN WATERSCHOOT, W. KOTLER, P. Principles of marketing, Englewood Cliffs, Prentice Hall, Inc. VERHAGE, B. Grondslagen van de Marketing, Stenfert Kroese

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02242050
Code:
02242050
Vakcoördinator:
Marc Clerkx
Semester:
2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands