Elektronica 2 (2006-2007)

- Blokschema versterker: - signaalbronnen - Ri, Ru - transfertfunctie - - Versterkerschakelingen met bipolaire transistoren - fundamentele schakelingen - h-parameters - signaalvervangingsschema - G.E.S. - G.C.S. (Darlingtonschakeling) : volledige studie - Versterkerschakelingen met unipolaire transistoren - fundamentele schakelingen - y-parameters - signaalvervangingsschemas - G.S.S. - G.D.S. : volledige studie - Decibelmeting - RC-filters: hoog- en laagdoorlaat - Verzwakkers - Frequentie-afhankelijkheid van een versterker - frequentiekarakteristieken - vervorming - ruis - Meertrapsversterkers - koppeling tussen versterkertrappen - cascodeschakeling - verschilversterker - Inleiding tot de operationele versterker - verschilversterker - praktische uitvoering: 741 - specificaties van de op-amp - Lineaire toepassingen van de operationele versterker - inverterende en niet-inverterende schakeling - spanningsvolger - sommeerversterker - inverterende versterker met verhoogde ingangsimpedantie - verschilversterker (instrumentatieversterker) - U/I-omvormer - I/U-omvormer - integrator - differentiator - toepassingen - Niet lineaire toepassingen van de operationele versterker - comparator

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektronische-ICT systemen.
 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C03 Elektronische-ICT systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektronische-ICT systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.
 • C15 Training geven over elektronische-ICT systemen.
Toelichting:
- De bachelor in elektronica-ICT kan de algemene werking en de eigenschappen van een versterker uitleggen en toepassen. - De bachelor in elektronica-ICT kan de basisschakelingen van versterkers met transistoren tekenen, uitleggen, berekenen en ontwerpen. - De bachelor in elektronica-ICT kan de basisschakelingen van junctiefetversterkers tekenen, uitleggen, berekenen en ontwerpen. - De bachelor in elektronica-ICT beheerst de decibelmeting en kan deze toepassen in oefeningen en grafieken. - De bachelor in elektronica-ICT kan de mogelijke onvolmaaktheden aan versterkers uitleggen en toelichten - De bachelor in elektronica-ICT beheerst de decibelmeting en kan deze toepassen in oefeningen en grafieken - De bachelor in elektronica-ICT kan de inwendige werking van een opamp uitleggen en de specificaties van de op-amp interpreteren. - De bachelor in elektronica-ICT kan de werking van verschillende soorten koppelingen tussen versterkers tekenen, uitleggen en de de gepaste koppeling selecteren - De bachelor in elektronica-ICT kan de werking van lineaire basistoepassingen met operationele versterkers tekenen, uitleggen, berekenen en ontwerpen - De bachelor in elektronica-ICT kan de werking van niet- lineaire basistoepassingen met operationele versterkers tekenen, uitleggen, berekenen en ontwerpen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Diploma secundair onderwijs - Basiskennis van elektriciteit: gelijkstroomtheorie, wisselstroomtheorie - Basiskennis van elektronica: werking van diode, transistor en junctiefet Studenten bezitten de volgende competenties -Geen

A. Type

 • cursus
 • audiovisueel materiaal
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Cursus elektronica 2 (3 delen) Frank De Schutter

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

Vragen stellen: rechtstreeks of via email Oefeningen op Toledo
OA:
05210303
Code:
05210303
Vakcoördinator:
Frank De Schutter
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands