Unix/Linux (2006-2007)

- Shell scripts - Configuratie van de netwerkkaart - Domain Name System - Het DNS-protocol - Het DHCP protocol en Dynamic DNS - Webservices - Squid web proxy cache - IPtables Open source Firewalls - Secure Shell - Network File system - Network Information service - Samba - Syslog

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
- De bachelor in elektronica-ICTverkrijgt een algemeen overzicht van de mogelijkheden van UNIX/Linux als besturingssysteem. - De bachelor in elektronica-ICTverwerft een globaal overzicht en test de verschillende componenten/commando's van een UNIX/Linuxbesturingssysteem - De bachelor in elektronica-ICT kan volgende concepten gebruiken van UNIX/Linux in een netwerk: NFS, NIS, SSH, DHCP, DNS, BIND, Apache, Samba, SQUID, IPtables

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten bezitten de competenties uit Besturingssystemen 1

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Kris De Backer, Linux Network Administration, Campinia Media

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • oefenpracticum
  • labo en werkcollege
  • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

  • open boek
  • praktische proef
  • aan de computer

B. Omschrijving

OA:
05210338
Code:
05210338
Vakcoördinator:
Bram Mennes
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands