Bijzondere overeenkomsten (2006-2007)

In dit vak worden de voornaamste overeenkomsten of contracten grondig besproken o.a. koop, aanneming, huur, lening, bewaargeving, dading, lastgeving, kanscontracten, nieuwe contractvormen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 De rol van analist.
 • C03 De rol van adviseur.
Toelichting:
- studenten moeten inzicht verwerven in de leerstof - studenten moeten de leerstof kunnen toepassen op concrete cases

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus
 • Andere: Burgerlijk Wetboek

B. Verplichte leermiddelen

Vanvelthoven Daisy, 2007, Bijzondere overeenkomsten, niet gepubliceerde cursus, KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

 • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02241011
Code:
02241011
Vakcoördinator:
Daisy Vanvelthoven
Semester:
2
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands