digitale technieken pract (2006-2007)

Studie van flipflops - Studie van tellers - Studie van finite state machines (Moore en Mealy) Asynchrone en synchrone systemen Digitale elektronica: microprocessoren - Computeropbouw: architecturen en registers - Adresseringsmethoden - Instructieset ARM - Stack, subroutines en interruptwerking - Assembler programmatie C-programmatie Input- en output - ADC, DAC, PWM, seriële communicatie

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 04. Vermogen tot kritische reflectie
 • 06. In teamverband werken
 • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
 • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student kan: - een asynchrone en synchrone sequentiële schakeling ontwerpen - een microprocessorsysteem programmeren in machinetaal en in C - kan het microprocessorsysteem interfaces met de buitenwereld, zowel via analoge- als digitale signalen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Booleaanse algebra Combinatorische en sequentiële digitale en Analoge elektronica Basis programmeertechnieken

A. Type

 • cursus
 • materiaal op leeromgeving

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus Handboek Verwijzingen naar interessante websites, vb.: http://users.belgacom.net/Patrick.Colleman/ Literatuur (verplicht of aanbevolen) zie ook: http://home.scarlet.be/~pcoleman/cursusinhouden/handboeken.html ARM LPC 213x user manual, KEIL IDE programmeeromgeving

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • labo en werkcollege
 • elektronisch leerplatform

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie
 • praktische proef
 • open boek

B. Omschrijving

OA:
03200330
Code:
03200330
Vakcoördinator:
Vic Van Roie
Semester:
1+2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands