Kredieten (2006-2007)

Deel 1 Problematiek van de kredietverlening 1.1 Situering van de kredietverlening binnen het bankwezen 1.2 Verschillende soorten risico’s 1.3 Belang van een kredietbeleid 1.4 Aansprakelijkheid van de bankier Deel 2 Kredietvormen 2.1. Kredietverlening aan bedrijven 2.1.1. Kaskrediet – Voorschot op facturen 2.1.2. Straight Loans 2.1.3. Roll-Over krediet 2.1.4. Discontokrediet 2.1.5. Acceptkrediet 2.1.6. Documentair krediet 2.1.7. Exportfinanciering 2.1.8. Investeringskrediet 2.1.9. Beroepsfinanciering 2.1.10. Leasing 2.1.11. Factoring 2.1.12. Waarborgkredieten 2.1.13. Gesyndiceerde kredieten 2.2. Kredietverlening aan particulieren 2.2.1. Consumentenkredieten 2.2.2. Hypothecaire lening Deel 3 Zekerheden 3.1. Hypothecaire inschrijving 3.2. Hypothecair mandaat 3.3. Inpandgeving handelsfonds 3.4. Mandaat handelsfonds 3.5. Borgtocht 3.6. Inpandgeving rekening 3.7. Effectenpand 3.8. Diverse inpandgevingen 3.9. Anterioriteitsakte 3.10. Negatieve verbintenissen 3.11. Samenloop van zekerheden Deel 4 Behandeling van een kredietdossier

A. Algemene competenties

  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
De student dient een onderscheid te kunnen maken tussen verschillende ondernemingskredieten, hun tariefstructuur en toepassingsgebied. De student moet de verschillende vormen van consumenten- en hypothecaire kredieten met elkaar kunnen vergelijken. De student verkrijgt kennis van de verschillende zekerheden. De student heeft inzicht in de kredietbehandelingsprocedure van een kredietinstelling.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die het in het eerste jaar Bedrijfsmanagement het vak Bank- en Verzekeringswezen met voldoening hebben afgelegd, worden toegelaten tot het vak Kredieten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen nota’s en teksten. Verschillende bankbrochures en informatienota’s Belgische Vereniging van Banken

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
08271680
Code:
08271680
Vakcoördinator:
Geert Sondervorst
Semester:
1
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands