Dieetvoeding (2006-2007)

Tijdens de cursus dieetvoeding worden de verschillende voedingsstoffen overlopen en wordt de correcte voeding voor de verschillende levensstadia van onze huisdieren. Vervolgens worden de verschillende pathologische aandoeningen besproken waarvoor er een dieetvoeding beschikbaar is. De pathofysiologie wordt kort bekeken ter verduidelijking van de indicaties van dieetvoeding. De analyse van de voeding wordt gemaakt en er wordt belang gehecht aan de verschillen met andere voedingen. Hiernaast wordt er per hoofdstuk aandacht geschonken aan de manier van informeren van de eigenaar en de eventuele opvolging van de patienten.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben
Toelichting:
Studenten leren hoe eigenaars te informeren met betrekking tot de voeding van hun dier. Ze leren zelfstandig beslissen naar verkoop en advies van onderhoudsvoeding.

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk
Toelichting:
Studenten leren het nut van verkoop van voeding binnen een dierenartsenpraktijk, zowel in functie van het beroepsspecifieke, als in functie van marketing en klantenbinding.

C. Beroepsspecifieke competenties

Toelichting:
studenten: kennen de verschillende dieetvoedingen / kunnen uitleggen welke nutrienten van belang zijn bij bepaalde pathologieën / kunnen berekenen wat de basisbehoefte aan energie van een huisdier bedraagt / kunnen eigenaars van huisdieren een duidelijke uitleg geven van het belang van dieetvoeding

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Blom Inneke, 2007, dieetvoeding, niet gepubliceerde cursus,KHKempen, Geel

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

Studenten krijgen hoorcollege met behulp van een power point presentatie, welke de cursus volgt en extra informatie aanbiedt. Oefeningen welke gezamenlijk gemaakt worden tijdens de les dienen ter verduidelijking van de theorie en leren studenten kritisch reflecteren.

A. Types

 • schriftelijk examen
 • mondeling examen

B. Omschrijving

Het eerste deel van het examen bestaat uit een schriftelijke voorbereiding met mondelinge verdediging. Het tweede deel van het examen bestaat uit een schriftelijk deel opgebouwd uit multiple choice vragen en enkele vraagstukken. Studenten krijgen zowel tijdens de hoorcolleges als bij afronden van de cursus de kans om vragen te stellen met bterekking tot de cursus.
OA:
03293161
Code:
03293161
Vakcoördinator:
Inneke Blom
Semester:
2
Studiepunten:
0
Onderwijstaal:
Nederlands