Elektriciteit (2006-2007)

Gelijkstroomtheorie : - Elektrische grootheden, eenheden en basiswetten - Basisdelen van een elektrische kring - Berekenen van gelijkstroomkringen - Toepassingen op het schakelen van weerstanden Magnetisme : - Algemene begrippen en formules - Magnetische velden ten gevolge van elektrische stromen - Magnetisch veld in ferromagnetische materialen - Magnetische ketens - Kracht op stroomvoerende geleiders in een magnetisch veld - Elektromagnetische inductie Wisselstroomtheorie : - Algemene inleidende begrippen - Fase, faseverschil en vectordiagram - Enkelvoudige wisselstroomkringen - Complex rekenen in elektriciteit - Seriekringen in wisselstroom - Parallelkringen in wisselstroom - Serie-parallelkringen in wisselstroom - Vermogens in wisselstroom

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
Toelichting:
- De bachelor in de elektromechanica kan elektrische netwerken op gelijkstroom uitrekenen volgens de opgesomde technieken. - De bachelor in de elektromechanica kan de wetten van het magnetisme uitleggen en toepassen op eenvoudige opstellingen. - De bachelor in de elektromechanica kan elektrische netwerken op wisselstroom uitrekenen met complexe getallen. - De bachelor in de elektromechanica kan de resultaten van deze berekeningen op wisselstroom vectorieel construeren en toelichten. - De bachelor in de elektromechanica kan van alle gebruikte begrippen de symbolen, de eenheden en een omschrijving of definitie formuleren.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen: - geen Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd: - geen Studenten bezitten de volgende competenties: - geen

A. Type

 • handboek
 • cursus

B. Verplichte leermiddelen

Cursus Theorie Elektriciteit, 1ste jaar TW Handboek: op 't Roodt, M.A.J. (1999) Elektriciteit Deel 2, Wisselstroomtheorie. Lier : Van In. ISBN 90-306-1848-5.

C. Aanbevolen leermiddelen

- op 't Roodt, M.A.J. (1992). Elektriciteit Deel 1 : Gelijkstroomtheorie. Lier : Van In. ISBN 90-306-1658-X. - op 't Roodt, M.A.J. (1999). Elektriciteit Deel 2 : Wisselstroomtheorie. Lier : Van In. ISBN 90-306-1848-5. - op 't Roodt, M.A.J. (1992). Elektriciteit Deel 3 : Elektrische machines. Lier : Van In. ISBN 90-36-2022-6. - Hap, P. (1996). Tabellenboek voor elektrotechniek. Antwerpen/Deurne : Plantyn. ISBN 90-301-5953-7. - A.R.E.I., AIB-Vinçotte. - Holmes, P. (2003). Elektrische netwerken. Pearson Education Benelux. ISBN 90-430-0787-0. - Claerhout, L. Serie Elektrotechniek : Elektriciteit 1. Deurne-Antwerpen : Wolters Plantyn. ISBN 90-301-6472-7. - Claerhout, L. Serie Elektrotechniek : Elektriciteit 2. Deurne-Antwerpen : Wolters Plantyn. ISBN 90-301-6473-5. - Maesen, I., & Claerhout, L. Serie Elektrotechniek : Elektriciteit 3. Deurne-Antwerpen : Wolters Plantyn. ISBN 90-301-6123-X. - Dekelver, V., & Fichefet, J.M. Serie Elektrotechniek : Technologie Installatieleer 1. Deurne-Antwerpen : Wolters Plantyn. ISBN 90-301-? - Dekelver, V., Fichefet, J.M., & Van Opstal, J.E. Serie Elektrotechniek : Technologie Installatieleer 2. Deurne-Antwerpen : Wolters Plantyn. ISBN 90-301-6774-2. - Standaert, K., & Van der Borght, F. Gedifferentieerd leerpakket 2 : Wisselspanning, wisselstroom. ISBN 90-02-17577-9.

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
05210354
Code:
05210354
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands