Boekhouden (2006-2007)

De boekhouding van een kleine onderneming Systeem van het dubbel boekhouden Studie van de meest voorkomende verrichtingen Studie van de andere elementen van de ondernemingscyclus: personeelscyclus, afschrijvingen, leningen, eindejaarsverrichtingen

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
- studenten kennen het systeem van dubbel boekhouden - studenten kunnen de meest voorkomende handelsverrichtingen(aankopen, verkopen, betalingen) verwerken in de boekhouding - studenten hebben inzicht in de belangrijkste andere elementen van een boekhouding - studenten weten wanneer ze de hulp van specialisten moeten inroepen

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Van Beylen Marieke Inleiding tot het algemeen boekhouden, Geel, Campinia Media

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

  • hoorcollege
  • oefenpracticum

B. Omschrijving

A. Types

  • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
02242570
Code:
02242570
Vakcoördinator:
Ernelle Hermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Onderwijstaal:
Nederlands