Psychiatrische verpleegkunde (2006-2007)

Algemene inleiding: situering van de geestelijke gezondheidszorg. Het psychiatrische ziekenhuis en zijn verschillende afdelingen. Psychiatrische behandelingsmethoden. Aspecten van en aandachtspunten bij agressief gedrag. Verpleegkundige aspecten bij afhankelijkheid van alcohol en drugs. Verpleegkundige benadering van schizofrene en psychotische patiënten, met aandacht voor stoornissen in het denken, de waarneming, de zelfbeleving. Verpleegkundige aspecten bij angst. Verpleegkundige benadering bij stemmingsstoornissen met inschatting van suiciderisico en omgaan met kwetsbaarheid. Verpleegkundige aspecten bij persoonlijkheidsstoornissen met aandacht voor manipulatief gedrag en automutulatie.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C02 Empathie, verantwoordelijkheidszin, kritische ingesteldheid, aanpassingsvermogen en stressbestendigheid aanwenden in de verpleegkundige context.
 • C03 Een verpleegkundig professionele relatie aangaan gebruik makend van communicatieve vaardigheden.
 • C04 Een gezond evenwicht realiseren tussen de professionele en andere rollen.
 • C05 Een cliënt benaderen vanuit een holistische mensvisie.
 • C07 Relevante gegevens verzamelen over het cliëntsysteem in de verpleegkunde.
 • C08 Verpleegproblemen identificeren en onderscheiden.
 • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
 • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
 • C11 De resultaten van de zorgverlening evalueren en bijsturen.
Toelichting:
.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Studenten die met succes hun eerste jaar in dit studiegebied hebben afgesloten worden toegelaten tot dit onderdeel. Internationale studenten moeten niveau 4 Nederlands behaald hebben en zich wenden tot het departementshoofd om te worden toegelaten.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Handboek: Psychiatrie: van diagnose tot behandeling; Prof. W. Vandereycken; Drs van Deth; uitg. Bohn Stafleu van Loghum Mart Vanhinsberg; Niet gepubliceerde teksten , 2005, Psychiatrische verpleegkunde

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege

B. Omschrijving

A. Types

 • schriftelijk examen

B. Omschrijving

OA:
07282201
Code:
07282201
Vakcoördinator:
Mart Vanhinsberg
Semester:
2
Studiepunten:
3
Onderwijstaal:
Nederlands