Godsdienst (2006-2007)

De inhoud van de cursus bepaal je zelf in samenspraak met je medestudenten. Je formuleert eigen leerdoelen en stelt een eigen cursus samen. Lacunes worden opgevangen door de docent. Het werken met werkvormen diep je uit en een visie op de betekenis van het vak godsdienst wordt vanuit de visietekst van het leerplan besproken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C05 Innovator-onderzoeker.
 • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

- Je hoort de basisbegrippen zoals ze behandeld werden in 1 en 2 ILSO te beheersen. - Je beschikt over een passieve kennis van Frans, Engels en Duits om teksten te lezen en begrippen te verstaan.

A. Type

B. Verplichte leermiddelen

Eigen cursus.

C. Aanbevolen leermiddelen

A. Types

 • hoorcollege
 • begeleide zelfstudie

B. Omschrijving

A. Types

 • permanente evaluatie

B. Omschrijving

OA:
11261650
Code:
11261650
Vakcoördinator:
Frank Morlion
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Onderwijstaal:
Nederlands