Seminarie: Internationale topics (2006-2007)

Internationale topics: De cursus omvat een kennismaking met de spelers op de internationale markt, vooral vanuit economisch standpunt en de werking van internationale instellingen zoals de EU, de UN en de NAVO. Een basisoverzicht bevat de spelers die belangrijk zijn als je wil gaan internationaal ondernemen. Een confrontatie met actuele problemen van mondiale oorsprong zoals Islam en moslimfundamentalisme, internationaal terrorisme, de andersglobalisten. Juridische topics: Opstarten van een onderneming op administratief en juridische vlak

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties

  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.
Toelichting:
Internationale topics: De student kan specifieke informatie mbt Europese en internationale instellingen, situaties en gebeurtenissen begrijpen en op een gepaste manier in de juiste context vertalen. Juridische topics: -relevante informatie opzoeken -de nodige contacten leggen mondeling en schriftelijk -informatie degelijk verwerken

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

geen

A. Type

  • materiaal op leeromgeving
  • Andere: inhoud bezoek Europees Parlement en film antigloba
  • materiaal op WWW

B. Verplichte leermiddelen

Internationale topics: presentaties en teksten op Toledo Juridische topics: cursus docent + Startersbrocheres Unizo

C. Aanbevolen leermiddelen

Internationale topics: Dagbladen, alle actualiteit Websites EU

A. Types

  • hoorcollege
  • groepswerk
  • begeleide zelfstudie
  • bedrijfsbezoeken
  • Andere: Film andersglobalisten

B. Omschrijving

Bedrijfsbezoek aan Europees Parlement, debat met Europarlementslid Film: Bamako: andersglobalisten en het beleid van Weereldbank en IMF

A. Types

  • mondeling examen

B. Omschrijving

OA:
02242431
Code:
02242431
Vakcoördinator:
Johan Smeuninx
Semester:
1
Studiepunten:
2
Onderwijstaal:
Nederlands